Rok: 2018

Wynagrodzenie dla pracowników – w jakim terminie?

Kodeks Pracy określa, że nawiązując stosunek pracy: pracownik zobowiązuje się do wykonywania konkretnych obowiązków służbowych na rzecz pracodawcy i będzie je wykonywał na zasadach i […]

Zakup środków trwałych w księdze podatkowej

Dokonując zakupu środków trwałych, mamy prawo do ich amortyzacji, to znaczy obliczenia ich zużycia i wskazania,  tego zużycia jako koszt poniesiony przez nasze przedsiębiorstwo (ponieważ […]

Jak rozliczać PIT?

Wprawdzie do złożenia zeznania podatkowego i rozliczenia się z Urzędem Skarbowym z uzyskanych w roku poprzedzającym dochodów, zawsze jest trochę czasu, ale nie warto zostawiać […]