Kategoria: Pozostałe

Na czym polega ochrona pracowników w wieku emerytalnym?

Wielu pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia, obawia się o to, czy zachowają ciągłość pracy do ukończenia wieku emerytalnego. Niestety na rynku pracy zauważa się […]

Wynagrodzenie dla pracowników – w jakim terminie?

Kodeks Pracy określa, że nawiązując stosunek pracy: pracownik zobowiązuje się do wykonywania konkretnych obowiązków służbowych na rzecz pracodawcy i będzie je wykonywał na zasadach i […]

Zakup środków trwałych w księdze podatkowej

Dokonując zakupu środków trwałych, mamy prawo do ich amortyzacji, to znaczy obliczenia ich zużycia i wskazania,  tego zużycia jako koszt poniesiony przez nasze przedsiębiorstwo (ponieważ […]