Czym zajmuje się księgowy

Księgowy to osoba, bez której nie istnieje żadna firma czy instytucja, bez względu na swoją formę działalności.Co więcej, skomplikowany formularz rocznego rozliczenia każdego podatnika wielu z nich również zmusza do korzystania z usług księgowych. Księgowy w każdej firmie zajmuje specjalne miejsce w hierarchii biurowej oraz strukturze firmy. A im większa firma prowadząca rozleglejsze interesy, tym jego pozycja jest jeszcze silniejsza.

Czym zajmuje się księgowy?

Księgowy może być etatowym pracownikiem firmy, a może współpracować tylko z firmą, reprezentując biuro rachunkowe, np. biuro rachunkowe w Poznaniu. Do głównych zadań każdego księgowego należy prowadzenie ksiąg rachunkowych a także tworzenie zestawień obrotów i sald w firmie, realizacja wyceny aktywów oraz pasywów, katalogowanie dokumentów. Księgowy prowadzi rozliczenia finansowe firmy czy instytucji, weryfikuje dowody księgowe, archiwizuje wszelką dokumentację księgową. Nadzoruje dokumentację rozliczeniową z kontrahentami, prowadzi ewidencję zakupu i sprzedaży, sporządza sprawozdania finansowe, wypełnia deklaracje podatkowe, deklaracje ZUS, nadzoruje kadry i płace w Poznaniu.

Praca księgowego może ograniczać się wyłącznie do biernego prowadzenia dokumentacji finansowej, sumowania obrotów, wypełniania wszelkiego rodzaju arkuszy, deklaracji i sprawozdań finansowych. Ale od księgowego oczekuje się zwykle znacznie więcej. Musi on bowiem doskonale orientować się w przepisach prawnych regulujących działalność różnego rodzaju podmiotów gospodarczych. Bez względu na to z jakim kontrahentem dana firma współpracuje księgowy musi wiedzieć w jaki sposób współpracę tę uczynić możliwie jak najbardziej korzystną dla macierzystej firmy. Księgowy musi się stale dokształcać w zakresie prawa finansowego i śledzić na bieżąco zmiany. Księgowy powinien doskonale orientować się w najważniejszych dla siebie aktach prawnych, czyli ustawie o rachunkowości, ustawie o podatkach, ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Narzędzia księgowego

Dzisiejsza księgowość podlega prawie całkowitej cyfryzacji. Księgowy większość czynności wykonuje w przystosowanych do danego formatu firmy programie księgowym. Podobnie większość korespondencji z urzędami finansowymi czy sprawozdawczymi odbywa się online. Wykorzystuje się do tego pocztę emailową lub specjalne platformy internetowe.
W przypadku mniejszych firm księgowy ma możliwość wykupu ograniczonej licencji do programu księgowego dostosowując ją do wąskich potrzeb firmy. Zdalna praca księgowych umożliwia przekazanie prowadzenia księgowości firmom zewnętrznym.

Dzięki doskonale zabezpieczonym platformom internetowym czy specjalnym serwerom wszystkie dokumenty księgowe można już przesyłać korzystając z internetu. Co więcej zleceniodawca ma możliwość wglądu w każdej chwili w aktualne zestawienia księgowe prowadzone przez zewnętrzne biuro rachunkowe. Taka forma współpracy w dużym stopniu obniża koszt prowadzenia firmy, chociaż sprawdza się głównie w stosunku do małych średnich firm.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone *gwiazdką są wymagane.

10 + jeden =