Kiedy i czy paragon może uprawniać do rozliczenia VAT?

Podczas dokonywania transakcji we większości przypadków wydawany jest zwykły paragon. O ile dostaje go zwykły klient o tyle nie stanowi to żadnego problemu. Jednak zdarza się, że zakupy wykonywane są z myślą o firmie i w taki sposób, aby móc odliczyć VAT. Jednakże zazwyczaj do takiej czynności używa się faktury. Czy możliwe jest więc zrobienie tego samego, ale posiadając wyłącznie paragon? Okazuje się, że tak, ale tylko w dwóch przypadkach.

W pierwszym chodzi o przejazdy autostradą lub na odległość przekraczającą 50 kilometrów jeśli została wystawiona w formie biletu przez osoby odprowadzające podatek i uprawnione do przewożenia osób środkami transportu. Ponadto znaleźć powinny się na nim informacje dotyczące numeru i daty wystawienia go, nazwę lub imię i nazwisko przewoźnika, jego numer identyfikacyjny w sprawie podatku, kwota podatku i należności ogółem oraz informacje, które pozwolą zidentyfikować jaka usługa została wykonana. Wtedy można uznać potraktować je jako fakturę.
Jednakże w momencie tylko częściowego powiązania podróży z pracą, na podstawie takiego paragonu można odliczyć wyłącznie 50% VAT.

Drugi przypadek to uznanie paragonu za fakturę uproszczoną. Następuje to w momencie gdy kwota należności jest mniejsza niż 450 złotych/100 euro z wyjątkiem transakcji WDT, oraz sprzedaży wysyłkowej z oraz na terytorium państwa.
Na paragonie, aby został uznany za fakturę uproszczoną musi się jednak znajdować NIP nabywcy i to umieszczonej komputerowo, dopisanie go nie wystarczy. Jednakże nie musi w nich być informacji o danych nabywcy, kwocie podatku i cenie jednostkowej.
Łącznie na paragonie/fakturze uproszczonej powinny znajdować się informacje dotyczące daty wystawienia jej oraz daty dostarczenia usługi/otrzymania zapłaty, dane osobowe sprzedawcy, numer identyfikacyjny podatnika oraz numer jakim został on określony do podatku dotyczącego zakupionego dobra/usługi, nazwę zakupionego towary, oraz kwoty dotyczące należności ogółem i ewentualnych rabatów.

Jeśli powyższe zasady nie pojawią się, paragon nie uprawnia do rozliczenia VAT.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone *gwiazdką są wymagane.

3 × 1 =