Na czym polega ochrona pracowników w wieku emerytalnym?

Wielu pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia, obawia się o to, czy zachowają ciągłość pracy do ukończenia wieku emerytalnego. Niestety na rynku pracy zauważa się coraz częściej znaczne pogorszenie warunków pracy dla osób starszych. Utrata pracy może wiązać się z problemami życiowymi, a emerytura może zawisnąć na włosku. Na szczęście Kodeks pracy przewiduje ochronę na pewnej grupy starszych pracujących. Na czym jednak polega ta ochrona i kogo dokładnie obejmuje?

Jaki w Polsce jest wiek emerytalny?

Warto zacząć od tego, w jakim wieku poszczególne osoby w ogóle mogą ubiegać się o emeryturę. W Polsce wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W tym przypadku wszystkie osoby (poza osobami, które mają możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę) muszą być aktywni na rynku pracy do uzyskania wieku emerytalnego.

Jaką ochronę zapewnia Kodeks pracy?

Zgodnie z art. 39 Kodeksu pracy, każdy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje mniej, niż 4 lata do uzyskania wymaganego wieku emerytalnego, jeżeli umowa o pracę gwarantowała zatrudnienie do czasu uzyskania owego wieku. Niestety istnieją wyjątki od tego przepisu i nie wszyscy pracownicy, którzy mieli zapewnioną pracę do uzyskania wieku emerytalnego, mogą ubiegać się o zmianę decyzji.

Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

  • W przypadku ogłoszenia upadłości i likwidacji umowa może zostać rozwiązana, jednak konieczne jest zachowanie dwutygodniowego okresu wypowiedzenia umowy. Każdy pracodawca musi bezwzględnie dostosować się do tego przepisu. Umowa zostaje wówczas rozwiązana przez obie strony.
  • Jeżeli podczas likwidacji nastąpi proces przekazania zakładu pracy zgodnie z art. 23 Kodeksu pracy, nowy właściciel nie może odnosić się do likwidacji i dokonać jakichkolwiek wypowiedzeń wcześniej zatrudnionych pracowników w zakładzie. Wyjątek stanowią osoby, które przechodzą na wcześniejszą emeryturę.

Należy pamiętać, że polski Kodeks pracy gwarantuje pracownikowi bezpieczeństwo jedynie przed wypowiedzeniem przez pracodawcę umowy o pracę. Nie ma w tym przypadku ochrony przed umową okresową wraz z nadejściem owego terminu oraz w przypadku wykroczeń i naruszenia zasad pracy przez pracownika.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone *gwiazdką są wymagane.

16 + cztery =