Rodzaje leasingu dla firm

Z dnia na dzień rośnie ilość przedsiębiorców, którzy zdecydowali się skorzystać z produktu finansowego, jakim jest leasing. Właściciele firm zazwyczaj korzystają z leasingu operacyjnego i finansowego.

Leasing – co to takiego?

Leasing polega na przekazaniu przez firmę leasingową prawa do użytkowania określonej rzeczy. Szczegóły dotyczące korzystania z danego przedmiotu określa zawarta między stronami umowa leasingowa.
Leasingobiorca, czyli przedsiębiorca, który zdecydował się skorzystać z oferty, zobligowany jest do opłacenia czynszu inicjalnego, czyli tzw. opłaty wstępnej oraz systematycznego regulowania miesięcznych rat. Leasing może obejmować rzeczy nowe, jak i używane.

Czym różni się leasing operacyjny od finansowego?

Zasadniczym celem leasingu operacyjnego i finansowego jest umożliwienie leasingobiorcy użytkowanie określonych w umowie leasingowej rzeczy. Warto jednak pamiętać, że pomiędzy obydwoma rozwiązaniami istnieją różnice, które mogą okazać się istotne dla przedsiębiorcy na płaszczyźnie majątkowej i podatkowej.
Leasing operacyjny okazuje się korzystniejszy dla leasingodawcy, po którego stronie pozostają koszty amortyzacji, natomiast wpływy z tytułu raty leasingowej oraz opłaty wstępnej wliczane są do kosztów uzyskania przychodu.

Leasingobiorca nie ponosi w tym przypadku kosztów amortyzacji, nie mniej jednak po zakończeniu umowy leasingowej nie zyskuje tytułu właściciela maszyny – jeśli chce mieć ją na własność, musi podjąć dodatkowe kroki, zmierzające do wykupienia sprzętu. Działanie to wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Kwesta ta zupełnie inaczej wygląda w przypadku leasingu finansowego, gdzie koszty amortyzacji leżą po stronie leasingobiorcy, a odsetki od raty traktowane są jako koszt uzyskania przychodu. Przy pierwszej płatności raty leasingowej należy ponadto uregulować z góry należny podatek VAT.
Po całkowitej spłacie rat leasingowych maszyna staje się własnością leasingobiorcy, który nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów.

Na leasing operacyjny decydują się najczęściej przedsiębiorcy, którzy nie chcą na starcie wykorzystywać własnego kapitału. Leasing finansowy cieszy się zainteresowaniem przede wszystkim wśród osób, dla których konieczność zainwestowania własnych środków na samym początku nie stanowi żadnego problemu.

Maszyny budowlane w leasingu

Każdy właściciel firmy budowlanej zobligowany jest do zapewnienia pracownikom odpowiednich narzędzi oraz maszyn budowlanych. Wiadomo jednak, że koszt zakupu specjalistycznych urządzeń do małych nie należy, przekraczając nierzadko możliwości budżetowe przedsiębiorcy.
Alternatywą w tej kwestii okazuje się leasing maszyn budowlanych. Oferta obejmuje zarówno drobny sprzęt, którego wartość rynkowa nie przekracza kilku tysięcy złotych, jak i specjalistyczne dźwigi, palownice czy też wiertnice, których ceny sięgają nawet kilku milionów złotych.

Leasing maszyn budowlanych cieszy się sporym zainteresowaniem wśród małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Nietrudno jednak zauważyć, że właściciele dużych firm zazwyczaj decydują się na maszyny nowe, natomiast w przypadku mikroprzedsiębiorstw są to głównie urządzenia używane.
Zasadniczą korzyścią, którą zapewnia leasing maszyn budowlanych, są zoptymalizowane koszty przedsięwzięcia – rata leasingu jest niższa niż koszt wynajmu konkretnego urządzenia.

Ubezpieczenie maszyn w leasingu

Decydując się na leasing, należy liczyć się z koniecznością ubezpieczenia maszyn leasingowanych – działanie to stanowi swoiste zabezpieczenie w razie nieprzewidzianych zdarzeń. Leasingodawcy wymagają zazwyczaj ubezpieczenia maszyn w pełnym zakresie ryzyk, czyli kradzieży, zniszczenia, uszkodzenia, pożaru itp.

Ubezpieczenie maszyn leasingowych stanowi dodatkowy koszt, często nie uwzględniany w ofercie. Koszt ubezpieczenia zależy od wartości konkretnego sprzętu oraz czasu trwania umowy leasingowej – im dłuższy leasing, tym wyższa opłata z tytułu ubezpieczenia. Leasingobiorca może samodzielnie poszukać firmy oferującej ubezpieczenie maszyn lub skorzystać z propozycji leasingodawcy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone *gwiazdką są wymagane.

10 − dziewięć =