Wynagrodzenie dla pracowników – w jakim terminie?

Kodeks Pracy określa, że nawiązując stosunek pracy:

  • pracownik zobowiązuje się do wykonywania konkretnych obowiązków służbowych na rzecz pracodawcy i będzie je wykonywał na zasadach i w miejscu wskazanym przez pracodawcę
  • pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem

Istotne jest, aby ustalić konkretny, stały termin wypłaty pensji oraz jej częstotliwość. Termin ów powinien być on wskazany w regulaminie pracy lub – jeżeli firma nie ma obowiązku zapisywania takiego dokumentu – pracodawca wskazuje termin wypłaty w specjalnej informacji dotyczącej warunków zatrudnienia, przekazywanej pracownikowi w ciągu tygodnia od momentu podpisania umowy między stronami.

Termin wypłaty może też zostać określony w umowie o pracę.

Ustalając termin przekazywania pensji, należy wskazać konkretny i stały dzień miesiąca, który mieści się w przedziale pierwszych dziesięciu dni  następujących po miesiącu, za który wynagrodzenie ma zostać wypłacone pracownikowi. Prawidłowo określony dzień wypłaty musi dokładnie określać datę, na przykład, że będzie to zawsze 5. lub 7. dzień każdego miesiąca. Jeżeli w niektórych przypadkach może się okazać, że wskazana data będzie dniem wolnym od pracy (weekend, święto), wynagrodzenie musi trafić do pracownika przed wskazanym terminem.

Można też zastosować zasadę, że osoba zatrudniona będzie dostawała wynagrodzenie  drugiego lub czwartego dnia roboczego każdego miesiąca.

Określenie, że pracownik ma otrzymywać wynagrodzenie zawsze do 10. dnia każdego miesiąca, jest za mało precyzyjne i tego typu stwierdzenie jest nieprawidłowe w myśl zasad dyktowanych przez Kodeks Pracy.

Pracodawca nie poniesie konsekwencji za wcześniejsze, niż przewidziane w umowie przekazanie pracownikowi wynagrodzenia za konkretny okres. Jeśli natomiast będzie się z tym spóźniał, naraża się na pewne przykrości. Pracownik ma prawo zgłosić takie przypadki do Państwowej Inspekcji Pracy, żądać odsetek za opóźnienia albo nawet zdecydować o rozwiązaniu umowy o pracę bez obowiązującego okresu wypowiedzenia.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone *gwiazdką są wymagane.

1 × dwa =