Zakup środków trwałych w księdze podatkowej

Dokonując zakupu środków trwałych, mamy prawo do ich amortyzacji, to znaczy obliczenia ich zużycia i wskazania,  tego zużycia jako koszt poniesiony przez nasze przedsiębiorstwo (ponieważ nabyty przez nas środek trwały nie posiada już takiej wartości, jaką miał w dniu zakupu). Generalnie można by przyjąć, że amortyzacja ta wynosi 10% w skali rocznej i na tej podstawie dokonywać amortyzacji. Nie zawsze jednak jest to rozwiązanie optymalne dla naszego przedsiębiorstwa. W określonych przypadkach rozliczyć możemy je w inny sposób. Co prawda rozliczanie ich po 10% rocznie nie zostanie raczej uznane przez Urząd Skarbowy jako błąd, a co więcej takie rozciągnięcie amortyzacji w czasie może być dla nas korzystne, jednak czasem mamy tą możliwość, aby dokonać rozliczenia inaczej i warto przynajmniej wiedzieć, jakie mamy możliwości.

Zacząć należy od tego, że mamy dwie możliwości prowadzenia amortyzacji – liniową oraz degresywną. Liniowa polega w skrócie na tym, że wartość amortyzacji ustalamy jednorazowo, w pierwszym roku po zakupie środka trwałego i przez kolejne lata odliczamy właśnie tą wartość – każdego roku tę samą kwotę. Z kolei przy metodzie degresywnej wartość kwoty amortyzacyjnej musimy obliczać kilkukrotnie. Po pierwsze wyliczamy, podobnie jak w przypadku stosowania metody amortyzacji liniowej, podstawową kwotę amortyzacji, jednak jej nie odliczamy. Następnie wyliczamy kwotę amortyzacji zwiększonej o specjalny współczynnik. Jest to zwykle dwukrotność podstawowej stawki amortyzacyjnej. Czynność tą powtarzamy co roku i za każdym razem wybieramy wyższą kwotę i właśnie tą odliczamy jako amortyzację naszego środka trwałego. Jest to możliwe, ponieważ o ile podstawową stawkę wyliczamy od wartości początkowej środka trwałego, o tyle stawkę podwyższoną obliczamy od aktualnej wartości tego środka – to znaczy od wartości bazowej pomniejszonej o wartość już zamortyzowaną.

Poza możliwością wyboru pomiędzy amortyzacją liniową, a degresywną, w określonych przypadkach mamy możliwość zamortyzowania środka trwałego w całości, w roku jego zakupu, lub zużywać go w znacznie szybszym tempie, sięgającym nawet 60% rocznie, jeżeli jest to środek o szybko tracący swoją wartość.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola oznaczone *gwiazdką są wymagane.

jeden × 1 =